Facts

Tagline

-

Release Information

28.02.2020

Runtime

0 min

Budget

-

Revenue

-

Vote
69%

(7 total votes)

Production

  • Toei Company, Ltd.
  • Ishinomori Productions

Genre

ActionAdventureScience Fiction

Gaku Oshida

Kimito Totani

So Okuno

Shieri Ohata

Keisuke Watanabe

Rihito Itagaki

Ayaka Konno

Kentarou Kanesaki

Kohei Murakami

Minehiro Kinomoto

Hiroaki Iwanaga

Nobuhiro Mouri